درگاه پرداخت

ارسال وجوهات خیرخواهانه و داوطلبانه جهت طرح های نیکوکاری ابوتراب(علیه السلام) ازجمله طرح خیرات نان

لطفا جهت دسته بندی بهتر وجوهات و اطلاعات خیرین محترم، لطفا در قسمت توضیحات نام طرح مورد نظر ذکر شود

 

درگاه پرداخت مستقیم مجمع نیکوکاری ابوتراب